top of page
Vertrouwenscontactpersoon

Wij vinden het belangrijk dat een kind kan sporten in een omgeving die vrij is van pesten, vernieling, diefstal, discriminatie, seksueel gerichte aandacht enz. Signaleer je dergelijk gedrag dan is het fijn dat je er met iemand over kunt praten, een vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon treedt op als belangenbehartiger en vertrouwenscontactpersoon van onze leden, ouder(s)/verzorger(s) en andere belanghebbende binnen onze zwemschool.

Binnen onze zwemschool kan je contact opnemen met Rineke via vertrouwenspersoonzwemmen@gmail.com.

Vertrouwenspersoon.jpg
bottom of page