top of page

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, in werking getreden op 25 mei 2018)  verlangt dat iedere organisatie de verwerving, het gebruik, het beheer van Persoonsgegevens en de verantwoordelijkheden daaromtrent heeft geregeld conform de eisen van de AVG.

 

De te downloaden privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Download hieronder de AVG:

bottom of page