top of page

Tarieven

De kosten voor het zwemmen bedragen € 90,75 per kwartaal.

​Wij werken met een automatisch incasso.

 

De inning van de contributie vindt plaats op de onderstaande data:

  • 25 december 

  • 25  maart

  • 25  juni

  • 25 september

500_8054.JPG

Financiele regeling

Veel gemeentes zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor bijv. een sportclub. De aanvraag kan alleen worden ingediend door een intermediair. Verdere informatie vind je op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Is de sport duurder dan de bijdrage uit het Jeugdfonds dan kan er voor het meerdere een aanvraag worden gedaan bij het Fonds Kinderhulp.

 

Ook bestaan er in diverse gemeentes regelingen waar een beroep op kan worden gedaan voor kinderen en soms volwassenen. Neem voor de meest actuele regelingen contact op met de regiocoördinator aangepast sporten van Team Sportservice (https://jouw.teamsportservice.nl/) of direct met de gemeente.

bottom of page